班級相簿:回首往事http://beinu1970.org/sf/album/hui_shou_wang_shi/hui_shou_wang_shi.htmlshapeimage_3_link_0
班級相簿:40重聚http://beinu1970.org/sf/album/ban_ji_te_xie/ban_ji_te_xie.htmlshapeimage_4_link_0